ENVIRO konferencia

Dňa, 26.06.2023, sme sa s projektom zúčastnili „ENVIRO konferencie“ organizovanej Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP). V rámci osvetovej kampane projektu sa prítomní mali možnosť okrem zaujímavých informácií oboznámiť aj s našim …

Osveta projektu

V rámci prebiehajúcej osvetovej kampane projektu “Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj” sme dňa 05.04.2023 navštívili dotknuté územia projektu (MsÚ Gabčíkovo, OÚ Dobrohošť, OÚ Vojka nad Dunajom, …