Projekt na dennom tábore „Projekt environmentálnej výchovy – denný letný tábor VV“.

Podnik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK tak ako aj  minulý rok organizoval počas letných školských prázdnin detský tábor s environmentálnym zameraním „Projekt environmentálnej výchovy – denný letný tábor VV“. V rámci osvetovej kampane projektu „Zlepšenia stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“ sme sa dňa 04. augusta 2023 zúčastnili s projektom táborových aktivít, ktoré prebiehali v administratívnych priestoroch podniku na Karloveskej 2 v Bratislave.

Pre deti sme pripravili zábavný výchovno-vzdelávací program, súčasťou ktorého bol zaujímavý kvíz. Za pomoci animátorov a projektového tímu si deti vyrobili  svoje vlastné miniatúry mokradných živočíchov a vypočuli zaujímavé informácie o mokradiach – ako mokrade vznikajú, aké rozmanité rastliny a živočíchy v mokradnom ekosystéme žijú,  čo potrebujú pre život, ako prispievajú ku kvalite životného prostredia a k životu človeka.

Deti zaujali informácie o „mlokovi dunajskom“, ktorý polovicu roka žije vo vode a druhú polovicu roka prežíva v tienistých suchozemských biotopoch, že u samcov mlokov sa v období rozmnožovania vyvinie na chrbte a chvoste nápadný zubatý hrebeň, najvyšší z rodu Triturus.  Odzneli informácie o „bučiakovi veľkom“, ktorý má zaujímavý hlasový prejav podobný kravám, skôr ho počuť ako vidieť. V neposlednom rade sa deti dozvedeli aj o „kaprovi sazan“, ktorý sa vyskytuje už len veľmi málo a žije jedine v dunajskej vode.

Podobné aktivity v rámci osvetovej kampane plánujeme organizovať aj počas ďalšieho školského roka 2023/2024 pre deti základných, aj stredných škôl.

 

Viac informácií o detskom tábore VV, š. p. môžete nájsť aj na: www.facebook.com/vodohospodarskavystavba

 

 

 

Projekt „Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“ získal grant z Nórska v sume 429 244 EUR. Projekt je spolufinancovaný v sume 75 749 EUR zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.