VEDÚCI PARTNER:

 

Adresa:

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská č. 2, P. O. BOX 45, 842 04 Bratislava 4

Kontaktné osoby:

Henrieta FARKAS, +421 917 672 273, Henrieta.Farkas@vvb.sk 

Jana Ziska KOREŇOVSKÁ, +421 918 937 795, JanaZiska.Korenovska@vvb.sk

 

PROJEKTOVÝ PARTNER:

 

Adresa:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Martinská 49, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov

Kontaktné osoby:

Ladislav GLINDA,  +421 903 721 452, Ladislav.Glinda@svp.sk

Monika SUPEKOVÁ, +421 911 522 044,  Monika.Supekova@svp.sk