MAIN PARTNER:

 

Address:

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, STATE ENTERPRISE, Karloveská č. 2, P. O. BOX 45, 842 04 Bratislava 4

Contact persons:

Henrieta FARKAS, +421 917 67 22 73, Henrieta.Farkas@vvb.sk

Jana Ziska KOREŇOVSKÁ, +421 918 93 77 95, JanaZiska.Korenovska@vvb.sk

 

PROJECT PARTNER:

 

Address:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, state enterprise, Martinská 49, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov

Contact persons:

Ladislav GLINDA,  +421 903 721 452, Ladislav.Glinda@svp.sk

Monika SUPEKOVÁ, +421 911 522 044,  Monika.Supekova@svp.sk