ENVIRO konferencia

Dňa, 26.06.2023, sme sa s projektom zúčastnili „ENVIRO konferencie“ organizovanej Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP). V rámci osvetovej kampane projektu sa prítomní mali možnosť okrem zaujímavých informácií oboznámiť aj s našim …