OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Dňa 08.08.2023 bolo v rámci projektu „Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“  vyhlásené verejné obstarávanie na predmet zákazky „Rekonštrukcia prehrádzok G1 a H1 – realizácia stavebných úprav – I. Etapa“.

 

Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená vo Vestníku č. 155/2023 – 08.08.2023 s lehotou na prekladanie ponúk stanovenou na 25.08.2023 10:00 – aktualizácia:

  • termín predkladanie ponúk predĺžený do  05.09.2023   10:00

 

https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/615393?cHash=0173d25176e44ed852fcd77eff95e47a

Súťažné dokumenty sú dostupné na:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-dokumentov/detail/3324979?cHash=fc536bf551bb46ef5de358cb8f104732

Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní dostupná na:

https://www.crz.gov.sk/zmluva/8080278/

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.