MEDZINÁRODNÝ DEŇ DUNAJA 2023

Dňa 28. júna 2023 sa konal na pôde SVP, š. p. Závod Dunaj, Bratislava „Medzinárodný deň Dunaja 2023“, organizovaný Ministerstvom životného prostredia SR. Celé podujatie bolo sprevádzané programom s množstvom aktivít rezortných a partnerských organizácií MŽP SR.

Dňa Dunaja sa zúčastnilo viac ako 200 detí zo základných a stredných škôl BSK. Sprievodnými aktivitami podujatia boli aj environmentálne aktivity spojené s výchovno-vzdelávacím programom a osvetou týkajúcej sa okrem iného aj vzniku mokradí. Členovia nášho projektového tímu v rámci osvety projektu „Zlepšenie stavu vybraných mokradi v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“ na stanovištiach štátnych podnikov VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA a SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK prednášali deťom o mokradiach a živote v mokradnom ekosystéme, pomáhali im s výrobou svojej vlastnej mokrade aj s mokradnými zvieratkami a deti si mohli  vybagrovať Dunajské poklady a  vymaľovať omaľovánky zvieratiek žijúcich v Dunajských mokradiach.

Ďalšími aktivitami podujatia boli: Ministerstvo životného prostredia SR – Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia – Populair, predstavilo žiakom súvislosti medzi vodou a vzduchom v atmosfére a upozornilo na význam vzduchu. Školáci sa prostredníctvom interaktívnych aktivít dozvedeli ako vyzerá obraz z plameňa či hmla vo fľaši a naučili sa určovať smer vetra. Na záver si vedomosti preverili v krátkom kvíze. Národná zoologická záhrada Bojnice – dala možnosť návštevníkom nahliadnuť pod mikroskopom ako vyzerajú pierka vtákov žijúcich v blízkosti Dunaja.  Štátna ochrana prírody SR – Chránená krajinná oblasť Záhorie v spolupráci s projektom LIFE Príroda pre všetkých privítala v informačnom stánku všetkých, ktorí sa chceli dozvedieť, ako na Slovensku pristupujeme k ochrane území Natura 2000. Malých návštevníkov zabavilo kreslenie, tvorenie frotáže z lístkov, skladanie dreveného puzzle alebo 3D skladačky stromov, vtákov, obojživelníkov či hmyzu, patriacich do sústavy Natura 2000. Výskumný ústav vodného hospodárstva – pripravil pre deti mnoho interaktívnych aktivít. Slovenský rybársky zväz – odprezentoval deťom vybrané pôvodné druhy rýb v akváriách. Bratislavské regionálne ochranárske združenie – účastníci mali možnosť oboznámiť sa s Dunajským klenotom – vyzou veľkou. Prostredníctvom ručne maľovaného dreveného puzzle si pripomenuli veľkosť a tvar tejto na Slovensku už vyhynutej ryby a získať informácie o projekte „Living Rivers“. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva – pripravilo ukážky živočíšnej ríše Dunaja a jeho okolia.

Počas podujatia boli odovzdané ocenenia výhercom súťaže „Dunajský majster umenia 2023“, ktorú organizuje sieť Global Water Partnership Central and Eastern Europe (GWP CEE) spolu s Medzinárodnou komisiou pre ochranu Dunaja (ICPDR). Ceny si prevzali žiaci základných a stredných škôl za svoje umelecké diela, dvoch kategóriách: umelecké dielo a mapa. Po vyhlásení výsledkov bolo podujatie zavŕšené plavbou zúčastnených detí loďou po Dunaji.

Veríme, že naše tvorivé aktivity rozšírili deťom vedomosti o mokradných ekosystémoch, biodiverzite a spríjemnili im podujatie.

 

Projekt „Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“ získal grant z Nórska v sume 429 244 EUR. Projekt je spolufinancovaný v sume 75 749 EUR zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.