Medzinárodná konferencia MANAŽMENT RIZÍK; ZMENA KLÍMY A VODNÉ TOKY

V dňoch, 18.-19. mája 2023, sme sa zúčastnili Medzinárodnej konferencie MANAŽMENT RIZÍK; ZMENA KLÍMY A VODNÉ TOKY organizovanej Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, WWF (Svetový fond na ochranu prírody), Slovenským rybárskym zväzom, VODA&RYBY, n. o.  a Slovenskou limnologickou spoločnosťou.

Konferencia bola zameraná na zdieľanie poznatkov o prejavoch zmeny klímy na vodné toky a vodné ekosystémy, osobitne na populácie rýb a ďalšie skupiny akvatických organizmov. Prezentácie sa týkali okrem iného akcelerovania negatívnych dopadov zmeny klímy na vodné toky a ich ekosystémy v súvislosti s nevhodnými infraštruktúrnymi projektmi a nesprávnym využívaním krajiny v povodiach.

Pozvaní experti poskytli rôzne pohľady na riadenie rizík, výber a realizáciu prírode blízkych opatrení v krajine, ako aj na vodných tokoch. Jednou z pozvaných odborníkov v oblasti vôd bola Ing. Monika SUPEKOVÁ (SVP), členka projektového tímu nášho projektu. V rámci III. bloku konferencie – RIEŠENIA A REAKCIE NA RIZIKÁ V OBLASTI OCHRANY A UDRŽATEĽNÉHO VYUŽÍVANIA VODNÝCH TOKOV, AKO AJ V POVODIACH odprezentovala prítomným prednášku s názvom „Manažmentové opatrenia na zachovanie a/alebo zlepšenie od vody závislých biotopov vo vybraných chránených územiach“ súčasťou ktorej boli informácie o našom prebiehajúcom projekte na obnovu mokrade.

Viac informácií o tejto významnej konferencii a záveroch z nej vyplývajúcich môžete získať na stránke organizátora, Závery konferencie | (sazp.sk) 

 

 

 

Projekt „Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“ získal grant z Nórska v sume 429 244 EUR. Projekt je spolufinancovaný v sume 75 749 EUR zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.