Osveta projektu

V rámci prebiehajúcej osvetovej kampane projektu “Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj” sme dňa 05.04.2023 navštívili dotknuté územia projektu (MsÚ Gabčíkovo, OÚ Dobrohošť, OÚ Vojka nad Dunajom, …