Osveta projektu

V rámci prebiehajúcej osvetovej kampane projektu “Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj” sme dňa 05.04.2023 navštívili dotknuté územia projektu (MsÚ Gabčíkovo, OÚ Dobrohošť, OÚ Vojka nad Dunajom, OÚ Bodíky, OÚ Baka).

Občanom ako aj zástupcom jednotlivých úradov dotknutých území sme poskytli informácie o realizovanom projekte, o jeho cieľoch a očakávaných výsledkoch.  Na Informačné tabule sme umiestnili základné informácie o projekte a Informačné letáky pre zabezpečenie vizuálnej informovanosti občanov.

 

Projekt „Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“ získal grant z Nórska v sume 429 244 EUR. Projekt je spolufinancovaný v sume 75 749 EUR zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.