Projekt na Kráľovej lúke – spolupráca so ZŠ Nevädzová

Dňa 23.09.2022 sme sa zúčastnili s projektom, „Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“ – ACC04P06 praktickej časti projektu ZŠ Nevädzová, Bratislava „VODNÉ DIELO GABČÍKOVO ako zdroj ekoenergie a jeho vplyv na lesný ekosystém“. Prednášky o projekte obnovy mokradí sa konali pod prístreškom na Kráľovej lúke, ktorá sa nachádza v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja. Výchovno-vzdelávacím programom sa prítomní dozvedeli informácie o projekte a o mokradnom ekosystéme. V závere prednášky sa konala diskusia o získaných vedomostiach.

 

Video z projektu:

Projekt obnovy mokradí ACC04P06 – spolupráca na projekte ZŠ Nevädzová 2, Bratislava – 23.09.2022 – YouTube

 

Článok ZŠ Nevädzová:

Realizácia projektu | zsnevadzova.sk

 

 

Projekt „Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“ získal grant z Nórska v sume 429 244 EUR. Projekt je spolufinancovaný v sume 75 749 EUR zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.