Projekt obnovy mokradí v Krakovanoch

S projektom, Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj – ACC04P06 sme sa dňa 19.09.2022 zúčastnili programu „Mokrade – obnova života“ pripraveného Miestnou skupinou Slovenského Červeného kríža Krakovany v spolupráci s Obcou Krakovany pre deti základných a materských škôl z Mikroregiónu nad Holeškou, konaného v rámci 17. ročníka jesennej výstavy SLÁVNOSTI JESENE s podtitulom Návrat na tekvicový dvor, ktorá sa uskutočnila v dňoch 16.–19.09.2022 v záhrade Kultúrneho domu v Krakovanoch.

 

 

Projekt „Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“ získal grant z Nórska v sume 429 244 EUR. Projekt je spolufinancovaný v sume 75 749 EUR zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.