Projekt na dennom tábore „Projekt environmentálnej výchovy – denný letný tábor VV“.

Podnik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK každoročne organizuje počas letných školských prázdnin detský tábor „Projekt environmentálnej výchovy – denný letný tábor VV“. V rámci osvetovej kampane projektu „Zlepšenia stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“ sme sa v dňoch  29. júla a  05. augusta 2022 zúčastnili s našim projektom environmentálnych táborových aktivít, ktoré prebiehali v administratívnych priestoroch sídla podniku v Bratislave.

Dni osvetovej kampane sa niesli v duchu výchovno-vzdelávacieho programu tábora a boli venované prednáškam o mokradiach a živote v mokradnom ekosystéme pod vedením Ing. Moniky Supekovej.

Prostredníctvom nášho projektu sa deti dozvedeli, čo sú mokrade, ako vznikajú, prečo sú dôležité, ako sa o mokrade starať a v neposlednom rade o udržateľnosti dobrého stavu Dunajských mokradí. Deti sa oboznámili s našim projektom taktiež audio-vizuálne a za pomoci projektového tímu a  animátorov si  vyrobili  svoju vlastnú mokraď aj s miniatúrnymi maketami zvieratiek, ktoré v mokradiach žijú.

Podobné aktivity v rámci osvetovej kampane plánujeme organizovať aj počas nasledujúceho školského roka 2022/2023 pre deti základných, aj stredných škôl.

 

 

 

Projekt „Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“ získal grant z Nórska v sume 429 244 EUR. Projekt je spolufinancovaný v sume 75 749 EUR zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.