Projekt na Medzinárodnom dni Dunaja pod hradom Devín

Dňa 28.6.2022 sme sa v rámci osvetovej kampane projektu „Zlepšenia stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“ zúčastnili Medzinárodného dňa Dunaja, ktorý sa konal na sútoku riek Dunaja a Moravy pod hradom Devín.

Počas  dňa sa uskutočnilo mnoho environmentálnych aktivít spojených s výchovno-vzdelávacím programom a osvetou týkajúcej sa okrem iného aj vzniku mokradí, ich úlohy v krajine, starostlivosti o mokrade a v neposlednom rade  udržateľnosti dobrého stavu Dunajských mokradí.

Akcie sa zúčastnili rôzne organizácie ako Slovenské Banské Múzeum, Slovenská agentúra životného prostredia, Štátna ochrany prírody SR, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Verejné prístavy, a. s.,  VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik.

Spolu  sme pripravili pre približne 120 detí bratislavských škôl ukážky hmyzu, rýb žijúcich v Dunaji, spoznávanie minerálov a hornín, prehliadku meracích zariadení, model simulovaných záplav na Dunaji, rôzne kvízy, či skladanie najväčšej sladkovodnej ryby „Vyzy veľkej“.

Prostredníctvom nášho projektu sa deti na našich stanovištiach dozvedeli, čo sú vlastne mokrade, ako vznikajú, prečo sú dôležité a ako sa o ne starať.

Počas prednášok o mokradiach a živote v mokradnom ekosystéme si deti mohli vyrobiť svoju vlastnú mokraď aj so zvieratkami, ktoré v mokradiach žijú. Taktiež si mohli vybagrovať Dunajské poklady a odišli nielen s krásnymi omaľovánkami zvieratiek žijúcich v Dunajských mokradiach, ale aj s ich miniatúrnymi maketami.

Spolu s nami sa osvetovej akcie zúčastnil aj Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina. V ich stánku sa deti mohli aj dotknúť živých rýb ramennej sústavy a vypustiť do Dunaja živého jesetera malého.

Peknými darčekmi, taškami či ceruzkami, prispela aj Medzinárodná komisia pre ochranu rieky Dunaj (MKOD, ICPDR).

Dňa Dunaja sa zúčastnil aj štátny tajomník MŽP SR, Juraj Smatana, ktorý odovzdal ocenenia víťazom súťaže Dunajský Majster Umenia 2021 na lodi, ktorou sa  deti doplavili na Devín. A zaujali ho aj naše stanovištia.

Projekt „Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“ získal grant z Nórska v sume 429 244 EUR. Projekt je spolufinancovaný v sume 75 749 EUR zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

 

 

1 komentár na “Projekt na Medzinárodnom dni Dunaja pod hradom Devín

  1. Spätné upozornenie: Projekt na Medzinárodnom dni Dunaja pod hradom Devín | SVP

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.