Partnerské podniky zahájili realizáciu projektu pracovným stretnutím

Podnik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, a  SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik odštartovali realizáciu projektu: „Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“ podporeného z Nórskych grantov.

Partnerské podniky zahájili realizáciu projektu  pracovným stretnutím projektového tímu a technických odborníkov obidvoch partnerov na mieste realizácie projektu dňa 01.12.2021. Pracovný tím bude okrem iného pripravovať  aj projektovú dokumentáciu pre uskutočnenie rekonštrukcie  línií prehrádzok. Práve vďaka týmto  rekonštrukciám  sa naplní hlavný cieľ projektu – zlepšenie stavu a obnova prirodzených biotopov mokradí lužných lesov v ramennej sústave Dunaja v oblastiach Bačianskeho, Bodíckeho a Gabčíkovského ramena.

Projekt „Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“ získal grant z Nórska v sume 429 244 EUR. Projekt je spolufinancovaný v sume 75 749 EUR zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku

www.norwaygrants.sk

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.