Projekt na Enviro/energo exkurzii SPŠE Hálova 16, Bratislava

V dňoch 6. a 7. októbra 2022 sme sa zúčastnili s projektom, „Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“ – ACC04P06 Enviro/energo exkurzie Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Hálova 16, Bratislava. Po elektro-technickej časti  exkurzie sme žiakom III.E a II.A triedy predstavili v priestoroch Tejke Majera v Gabčíkove náš projekt obnovy mokradí. Výchovno-vzdelávacím programom prítomní získali informácie o projekte a oboznámili sa s jeho technickou ako aj environmentálnou časťou. Počas prednášok sa žiaci aktívne zapájali a mnohí ukázali svoj technický talent. V závere sa konala diskusia o získaných vedomostiach.

 

Link na článok SPŠE:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100047615215117

 

 

 

Projekt „Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“ získal grant z Nórska v sume 429 244 EUR. Projekt je spolufinancovaný v sume 75 749 EUR zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.